Lågvatten

Lågvatten

Ledig, solsken och riktigt lågt vatten.